Activitățile proiectului:

A1. Managementul proiectului

A2. Asigurarea masurilor de informare si publicitate privind derularea proiectului

B1. Realizarea unei evaluari privind implementarea in faza pilot a sistemului de eficientizare a gestionarii sistemului de salarizare din institutiile de invatamant preuniversitar

B2. Elaborarea de studii, analize, metodologii si proceduri privind finantarea invatamantului preuniversitar de stat

B3. Asigurarea infrastructurii hardware si software necesara pentru implementarea unor instrumente informatice suport a sistemului de salarizare din institutiile de invatamant preuniversitar

B4. Implementarea unui sistem informatic pentru sustinerea activitatilor specifice finantarii unitatilor de invatamant preuniversitar

B5. Organizarea unor conferinte judetene pentru diseminarea informatiilor si sprijinirea adoptiei sistemului

B6. Organizarea a două vizite pentru schimb de experiență și bune practice

B7. Formarea a 80 de persoane din grupul țintă în domeniul Managementului financiar al institutiilor de invatamant preuniversitar

B8. Organizarea de grupuri de lucru

B9. Realizarea unui studiu de impact privind rezultatele implementării proiectului

B10 Organizarea de evenimente interactive destinate utilizatorilor sistemului informatic implementat prin proiect