Despre Proiect

Ministerul Educației și Cercetării Științifice implementează în perioada decembrie 2012 – septembrie 2015 proiectul ”O nouă cultură a descentralizării managementului educațional la nivel național”, cod SMIS 37676.

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional ”Dezvoltarea Capacității Administrative” 2007-2013, Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniul major de intervenţie 2.1 - Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor