Materiale

Manual interactiv

Documente realizate în cadrul proiectului:

- Document de analiza privind implementarea sistemului EduSal

- Ghid metodologic privind finantarea invatamantului preuniversitar de stat

- Manual utilizare Aplicatie Centrala - Gestiunea personalului

- Manual utilizare Aplicatie Locala - Gestiunea personalului

- Manual utilizare Aplicatie Locala - Managementul salarizarii

- Manual utilizare Aplicatie Centrala - Managementul salarizarii

- Studiu de impact

- Prezentare de la Conferința de lansare a proiectului

- Realizarea unei evaluări privind implementarea în faza pilot a sistemului de eficientizare a gestionării sistemului de salarizare din instituțiile de învățământ preuniversitar

- Elaborarea de studii, analize, metodologii şi proceduri privind finanţarea învăţământului preuniversitar de stat

- Suport de curs – instruire administratori sistem informatic

- Suport de curs – instruire utilizatori sistem informatic cu rol de ISJ

- Suport de curs – instruire utilizatori sistem informatic cu rol de angajat MENCS

- Suport de curs – instruire Managementul financiar al institutiilor de invatamant preuniversitar

- Prezentare de la conferința de finalizare a proiectului

- Prezentare de la conferința finala a proiectului

- Comunicat de presă finalizare proiect

 

 

"Toate drepturile asupra lucrărilor  realizate sunt rezervate Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice în calitate de Beneficiar al proiectului Cod SMIS:37676, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013.

Nici o parte din aceste lucrări nu poate fi reprodusă în scopuri comerciale".