Justificarea Necesității Implementării Proiectului

- Inexistenţa unui instrument care să permită o gestionare mai bună și mai eficientă a finanțării unităților de învățământ preuniversitar, prin transferarea responsabilităților la nivel local
- Inexistenţa unei baze de date unitare, prin care să se permită verificarea permanentă a corectitudinii alocărilor bugetare și respectarea prevederilor legale privind remunerarea personalului.
- Necesitatea aplicării în mod unitar a prevederilor legale în vigoare privind încadrarea personalului din învățământul preuniversitar
- Inexistenţa unui instrument de generare automată de rapoarte în timp real privind situaţia centralizată, atât la nivel județean cât și la nivel național
- Eficientizarea modului de transmitere a datelor între instituțiile implicate în sistemul de salarizare din instituțiile de învățământ preuniversitar