Egalitate de șanse

Principiul egalității de șanse a fost, este și va fi respectat pe toata perioada ciclului de viață a prezentului proiect. În acest sens, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice își asumă răspunderea de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura drepturi egale pentru cetăţeni, fără discriminare pe criterii de rasă, sex, religie, dizabilităţi, vârstă etc.

În implementarea proiectului, un factor important îl constituie respectarea principiului egalităţii de şanse pe toate planurile. Astfel, prin proiect se asigura o participare echitabilă din punct de vedere al tuturor criteriilor legate de rasă, sex, religie, dizabilităţi, vârstă etc. De asemenea, la activitățile proiectului pot participa persoane care aparţin mai multor etnii religioase. Sistemul propus nu limitează accesul grupurilor culturale sau al celor care aparţin unei anumite culturi, încurajând dimpotrivă, prin prisma conceptelor sale de bază, schimburile culturale libere.

Echipa de implementare a proiectului este alcătuită pe principiul nediscriminării, asigurându-se nu doar egalitatea de șanse între femei și bărbați, ci și accesul salariaților la funcțiile din echipa indiferent de rasă, vârstă, apartenență religioasă, dizabilități, opinii politice. Atribuțiile echipei manageriale și a personalului de execuție stabilite prin proiect și prin fișele de post nu conțin aspecte discriminatorii, accesul la funcțiile din echipă și stabilirea atribuțiilor fiind în directă concordanță cu pregătirea profesională și experiența necesare pentru desfășurarea activității. Întreg personalul echipei de implementare va fi instruit și educat permanent în privința respectării principiului egalității de șanse și a drepturilor persoanelor cu dizabilități de a duce o viață normală, incluzând prevederile legislative în vigoare.

Acest principiu va fi respectat şi în desfăşurarea întregului proiect, inclusiv în ceea ce privește activitatea de instruire, având ca scop facilitarea utilizării soluţiei informatice propuse. Acest aspect este considerat foarte important la nivelul proiectului, întrucât contribuie la diminuarea decalajului de cunoştinţe, competenţe şi oportunităţi care s-a perpetuat în domeniul tehnologiei informaţiei (statistic, implicarea femeilor în activităţi cu un pronunţat caracter tehnic este mult sub-dimensionată în raport cu implicarea persoanelor de sex masculin).

Măsurile de asigurare a principiului egalităţii de şanse au fost întreprinse încă de la iniţierea proiectului prin conferinţa de lansare a acestuia, ocazie cu care au fost evidenţiate măsurile concrete întreprinse în proiect în acest sens şi propune modalităţi suplimentare, inclusiv din categoria post-implementare a proiectului.

Prin respectarea principiului egalităţii de şanse, la implementarea proiectului se va ţine cont de iniţiativele de susţinere a creşterii gradului de ocupare al femeilor, modificarea raportului de participare a femeilor şi bărbaţilor în domeniul tehnologiei informaţiei, diminuarea diferenţelor de venit, dreptul la munca de valoare egală, între femei şi bărbaţi în sectorul public, egalitatea în viaţa economică, participarea egală la procesul decizional, egalitatea în viaţa socială, egalitatea în viaţa civilă, schimbarea rolurilor tradiţionale şi depăşirea stereotipurilor de gen.