Detalii mese rotunde

Pornind de la analiza stadiului actual al finanţării învăţământului preuniversitar (finanțare de bază, finanțare complementară), s-au efectuat următoarele servicii:
- elaborare de studii privind efectele produse prin aplicarea metodologiilor de finanţare actuale,
- analizarea modului în care se aplică criteriile şi principiile finanţării învăţământului preuniversitar de stat,
- analiza fenomenelor perturbatoare în aplicarea celor de mai sus.

Activitățile pentru efectuarea acestor servicii s-au realizat în 8 sesiuni regionale la care au participat reprezentanți atât din partea Ministerului Educatiei și Cercetării Științifice, Inspectoratelor școlare județene, cât și din partea autorităților publice locale și a altor instituții implicate în finanțarea unităților de învățământ.

Pages