Detalii focus-grupuri

Pornind de la ceea ce s-a realizat până în prezent în cadrul proiectului pilot, de instalare a unei aplicații informatice, vom susține inițiativa MECS în implementarea fluxurilor de lucru prin livrarea unui sistem informatic care să răspundă cerințelor legislative și să completeze ceea ce nu s-a putut realiza în faza pilot. Pentru identificarea problemelor, propunerilor de îmbunătățire și optimizare, se va realiza analiza proiectului pilot deja implementat și se va urmări:

- Cadrul legislativ relevant aplicabil gestiunii personalului și managementului salarizării
- Dacă proiectul pilot a răspuns cadrului legislativ aplicabil și relevant gestiunii personalului și managementului salarizării și a reușit să implementeze fluxurile de lucru în sistem
- Care au fost problemele și cauzele identificate în fluxurile de lucru și care au fost constrângerile din punct de vedere instituţional și legislativ.

Pentru realizarea serviciilor de analiză și sprijinire a adaptării sistemului informatic livrat in vederea acoperirii problemelor și a constrăngerilor în implementarea fluxurilor de lucru din faza pilot, au fost realizate 5 focus - grupuri cu persoane din autoritățile publice locale implicate în sistemul financiar contabil din unitățile de învăţământ preuniversitar.

Locațiile stabilite pentru întâlniri: