Şcolarizarea utilizatorilor

Programul de instruire a utilizatorilor finali se va desfasura pe baza conceptului de „formare a formatorilor”.
Din cadrul Ministerului vor fi instruite 16 persoane (utilizatori cheie) pentru utilizarea sistemului informatic, aceştia urmând a superviza întregul sistem, coordonând activitatea specialiştilor localizaţi la nivel local. Cursurile se vor desfăşura într-o sesiune de instruire cu durata de 5 zile.
Pentru asigurarea funcţionării corespunzătoare a sistemului implementat se vor instrui 5 administratori de sistem prin cursuri cu durata de 10 zile. Administratorii de sistem vor fi instruiţi pentru a putea asigura operaţiunile legate de administrarea, întreţinerea, configurarea şi parametrizarea sistemului informatic integrat.
Din cadrul Inspectoratelor şcolare vor fi instruite 126 de persoane (cate 3 persoane per inspectorat). Cursul are o durată de 5 zile. Vor fi organizate 8 sesiuni regionale pentru instruirea personalului din inspectorate în următoarele locaţii:

1. Iaşi pentru regiunea Nord - Est
2. Târgu Mureş pentru regiunea Centru
3. Cluj Napoca pentru regiunea Nord-Vest
4. Bucureşti pentru regiunea București-Ilfov
5. Timişoara pentru regiunea Vest
6. Craiova pentru regiunea Sud Vest Oltenia
7. Sinaia pentru regiunea Sud Muntenia
8. Tulcea pentru regiunea Sud-Est Dobrogea

Pentru fiecare tip de audienţă se va folosi o abordare specifică, astfel încât să se poată realiza un transfer maxim de informaţii în intervalul alocat.
Instruirea se va realiza în spaţii dedicate acestui scop care vor dispune de toate facilităţile necesare. Instruirea utilizatorilor se va realiza pe baza unor materiale suport care vor acoperi întreaga paletă de informaţii necesare, de la informaţii de bază privind introducerea datelor până la detalii legate de prelucrarea acestora şi obţinerea rapoartelor, în vederea desfăşurării corespunzătoare a activităţilor din sfera lor de competenţe.

În total vor fi instruiţi de către Ofertant, pe categorii de utilizatori:
• 126 de persoane în cadrul Inspectoratelor Şcolare x 5 zile
• 16 utilizatori din cadrul MECS x 5 zile
• 5 administratori de sistem x 10 zile

La sfârşitul fiecărei sesiuni de instruire cursanţii vor completa chestionarele de evaluare a programei de instruire. Chestionarele de evaluare vor fi predate MECS pentru analiză. Sinteza rezultatelor chestionarelor de evaluare a programei de instruire va fi inclusă în Raportul de instruire care va fi înaintat spre analiză şi aprobare beneficiarului.

Pages