Relevanta

Proiectul de faţă se implementează în contextul procesului de descentralizare care are loc la nivelul Ministerului. Transferul de decizie de la nivel central la nivel local are loc pe diferitele domenii ale sistemului – curriculum, resurse, administrarea unităţii de învăţământ, politici de personal, etc, în ritmuri diferite, într-un cadru legislativ care generează anumite incoerenţe şi disfuncţionalităţi.

Sistemul implementat va asigura o gestionare eficientă a finanţării unităţilor de învăţământ preuniversitar, prin transferarea responsabilităţilor la nivel local, precum şi verificarea permanentă a corectitudinii alocărilor bugetare şi respectarea prevederilor legale privind remunerarea personalului.

Prezentul proiect îşi propune să soluţioneze problema generată de lipsa unui instrument de management, accesibil managerilor de la nivel regional şi local, şi care să poată fi integrat cu Baza de Date Naţională a Educaţiei, pentru susţinerea elementelor de fundamentare a deciziilor Ministerului în ceea ce priveşte finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Ministerul a realizat implementarea în faza pilot a prototipului aplicaţiei informatice EduSAL, având ca şi funcţionalitate validarea statelor de personal, plată şi avans conform Ordinului comun 4576/230/2445/01.11.2011 publicat în Monitorul Oficial nr. 772/01.11.2011 și modificat prin Ordinul comun 4271/116/775/29.05.2012 publicat în Monitorul Oficial nr. 382/07.06.2012.

Proiectul vizează continuarea acestei iniţiative a Ministerului prin dezvoltarea şi implementarea unui sistem informatic care să susţină toate activităţile de gestionare a finanţării unităţilor de învăţământ preuniversitar din prisma salarizării și gestionării personalului, în contextul descentralizării sistemului educaţional prin transferul de responsabilităţi de la nivelul Ministerului la nivel local.

Din punct de vedere funcțional, sistemul informatic  integrat va fi format din:

- O aplicație locală de gestiune a organigramei și personalului

- O aplicație locală de management al salarizării

- O aplicație centrală de gestiune a organigramei și personalului

- O aplicație centrală de management al salarizării

Sistemul informatic va îndeplini toate cerinţele pentru implementarea fluxurilor de validare financiară pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat conform legislaţiei în vigoare.

 

Aplicaţiile locale:

- Vor permite gestionarea personalului şi managementul salariilor pentru cele trei categorii de personal: didactic, didactic auxiliar şi nedidactic în perfectă conformitate cu legislaţia în vigoare.

- Vor oferi posibilitatea de transmitere spre avizare / aprobare către sistemul central, în format electronic a statelor de personal, plată şi avans

- Vor permite preluarea răspunsului de validare a statelor de personal, plată şi avans

- Vor permite generarea de ordine de plată corelate cu statele aprobate prin export de date în formatul acceptat de aplicaţia OPFV pentru plata obligaţiilor unităţilor de învăţământ şi a drepturilor angajaţilor.

- Vor permite exportul datelor necesare depunerii Declaraţiei 112 în conformitate cu  legislaţia în vigoare

 

Aplicaţiile centrale:

- Vor pune la dispoziţia personalului din cadrul Inspectoratelor Şcolare, interfeţe web pentru:

- vizualizarea statelor trimise din aplicațiile locale;

- avizarea / aprobarea sau respingerea statelor trimise cu posibilitatea introducerii de observaţii sau comentarii în răspuns

- Vor pune la dispoziţia personalului din cadrul Inspectoratelor Şcolare / reprezentanţilor autorităţilor publice locale interfeţe şi rapoarte pentru vizualizarea datelor unităţilor de învăţământ care aparţin de acestea, precum şi situaţii centralizatoare corespunzătoare acestora.

- Vor pune la dispoziţia personalului din Minister instrumente pentru generarea de raportări centralizate la nivel judeţean şi naţional şi pentru verificarea corectitudinii datelor operate la nivelurile inferioare.

- Va permite gestionarea centralizată a nomenclatoarelor de date specifice activităţii de salarizare.

 

 

Arhitectura