Scop

Scopul proiectului este acela de a sprijini schimbările de structură şi proces privind creșterea eficienței sistemului de finanțare a unităților din sistemul de învățământ preuniversitar, care decurg din iniţiativele de descentralizare sectorială.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Cresterea eficientei sistemului de alocare a fondurilor catre institutiile de invatamant preuniversitar si a modului de salarizare a personalului din aceste institutii;

2. Eficientizarea modului de transmitere a datelor intre institutiile implicate in sistemul de salarizare din institutiile de invatamant preuniversitar;

3. Cresterea competentelor personalului implicat in activitatile specifice finantarii institutiilor de invatamant preuniversitar;